Akademik

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Menzek
Doç. Dr. Vesile Düzgüner
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Aslan
Arş. Gör. Mehtap Kılıç
Arş. Gör. Musab Süleyman Köçer

Hemşirelik Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Özkan