Bölüm Danışmanları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Danışmanları
1. sınıflar için Arş. Gör. Mehtap KILIÇ
2. sınıflar için Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ASLAN
3. sınıflar için Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA
4. sınıflar için Doç. Dr. Vesile DÜZGÜNER


Sağlık Yönetimi Bölümü Danışmanları
1. sınıflar için Dr. Öğr. Üyesi Işıl KIROĞLU ARSLAN
2. sınıflar için Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞAHİN
3. sınıflar için Doç. Dr. Erdinç ÜNAL
4. sınıflar için Doç. Dr. Mehmet ARSLAN